Privacy en Cookie Statement

Versie 1.0, mei 2018

 

Dru Yoga Heerhugowaard neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dru Yoga Heerhugowaard heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Dru Yoga Heerhugowaard bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door Dru Yoga Heerhugowaard

Dru Yoga Heerhugowaard kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Dru Yoga Heerhugowaard afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Dru Yoga Heerhugowaard kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Dru Yoga Heerhugowaard gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • De contactgegevens worden ook opgenomen in Momoyoga, het online lesrooster.
  • Je e-mailadres wordt zolang je yogales volgt bij Dru Yoga Heerhugowaard ook gebruikt voor het versturen van de lesinformatie e-mail. Deze lesinformatie e-mail wordt een paar keer per jaar verstuurd en bevat relevante informatie over o.a. het lesrooster en de betaling van de yogalessen.
  • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Dru Yoga Heerhugowaard de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Dru Yoga Heerhugowaard. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Dru Yoga Heerhugowaard en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Gegevens m.b.t. je gezondheid: gegevens die je op het inschrijfformulier voor de yogalessen of het intakeformulier voor een behandeling hebt ingevuld alsmede aanvullende gegevens die tijdens de yogales of behandeling ter sprake komen. Deze gegevens worden alleen door Dru Yoga Heerhugowaard gebruikt om de yogales of behandeling zo goed mogelijk op jou afstemmen.
 • Bezoekersgegevens: op de websites van Dru Yoga Heerhugowaard (hierna aangeduid als: de Websites) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Websites.
 • Betaalgegevens: Dru Yoga Heerhugowaard gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

Dru Yoga Heerhugowaard kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Dru Yoga Heerhugowaard deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Dru Yoga Heerhugowaard correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Dru Yoga Heerhugowaard een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dru Yoga Heerhugowaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Ten slotte verstrekt Dru Yoga Heerhugowaard jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Dru Yoga Heerhugowaard de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

Dru Yoga Heerhugowaard maakt bij het aanbieden van diensten op de Websites gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Websites bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Websites. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Websites minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

De volgende cookies worden gebruikt op de Websites:

 • Dru Yoga Heerhugowaard maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Websites.
 • Dru Yoga Heerhugowaard maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Dru Yoga Heerhugowaard inzage in het bezoek aan de Websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Dru Yoga Heerhugowaard de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Dru Yoga Heerhugowaard heeft hier geen invloed op. Dru Yoga Heerhugowaard heeft Google geen toestemming gegeven om de via Dru Yoga Heerhugowaard verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Websites cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

 

Links naar andere websites

Op de Websites kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Dru Yoga Heerhugowaard draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de betreffende Websites die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dru Yoga Heerhugowaard bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Dru Yoga Heerhugowaard jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt tot één (1) jaar na je laatste yogales of behandeling bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Dru Yoga Heerhugowaard jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@druyogaheerhugowaard.nl.  Dru Yoga Heerhugowaard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Dru Yoga Heerhugowaard neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dru Yoga Heerhugowaard heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

 

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Dru Yoga Heerhugowaard of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dru Yoga Heerhugowaard verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Dru Yoga Heerhugowaard via info@druyogaheerhugowaard.nl.

 

Dru Yoga Heerhugowaard heeft de volgende websites:

druyogaheerhugowaard.nl

yogawinkeltje.nl

 

Dru Yoga Heerhugowaard is als volgt te bereiken:

Adres: Stationsplein 99 – kantoor 239, 1703 WE  Heerhugowaard

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 60346779

Telefoon: 06-51875094

E-mailadres: info@druyogaheerhugowaard.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dru Yoga Heerhugowaard, verzoekt Dru Yoga Heerhugowaard je om zo snel mogelijk contact met Dru Yoga Heerhugowaard op te nemen via info@druyogaheerhugowaard.nl. Dru Yoga Heerhugowaard zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

Dru Yoga Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy en Cookie Statement. Lees daarom regelmatig het Privacy en Cookie Statement voor een update.